Фінансовий Due Diligence

Фази росту і занепаду в бізнесі можуть змінювати один одного непомітно. Вчора успішна компанія може сьогодні опинитися на порозі банкрутства, але ретельно приховувати свої статки від потенційних інвесторів. Існує ряд інструментів так званої передпродажної підготовки бізнесу – для покупця створюється підроблена картина з хорошими фінансовими показниками.

 

Щоб отримати об’єктивне уявлення про реальний фінансово-господарський стан підприємства, варто скористатися допомогою незалежних експертів і спеціальним інструментом під назвою фінансовий (бухгалтерський) Due Diligence. Всю необхідну допомогу за цим напрямком готові надати фахівці компанії VINCO`S. Наша команда проведе комплексну фінансову експертизу бізнесу, включаючи активи і зобов’язання, а за результатами представить звіт з ключовими показниками, виявленими ризиками, а також прогнозами на найближче майбутнє.

 

Кому і коли варто скористатись фінансовим Дью Ділідженсом?

 

Серед замовників послуги фінансового Дью ділідженс можна виділити такі категорії осіб:

1) потенційні інвестори;

2) самі власники бізнесу;

3) кредитори;

4) андеррайтери в зв’язку з розміщенням нового випуску акцій;

5) покупці значної частки в бізнесі або всього бізнесу.

 

До відома! Як показує світова практика, фінансовий Due Diligence доцільно проводити на різних етапах становлення та розвитку бізнесу:

 • при розробці бізнес-ідеї або проекту – для прийняття рішення про необхідність фінансування або можливості обійтися власними силами;
 • в разі виходу на ринок стартапу – для оцінки виправданості вкладення капіталу;
 • при розширенні підприємства, виході на нові ринки – для виявлення потенційних ризиків і загроз, які можуть загальмувати розвиток;
 • перед розміщенням акцій на біржі – для аналізу раціональності інвестування;
 • перед реорганізацією, продажем бізнесу або в період кризи (turnaround) і при зміні керівництва – для оцінки можливостей стабілізації становища і успішного розвитку організації в майбутньому.

 

Які задачі вирішуються в ході фінансового Due Diligence?

 

Першочергова мета комплексної фінансової експертизи компанії – виявлення явних і прихованих ризиків, які можуть похитнути становище компанії незабаром. Наприклад, серед явних ризиків, які є типовими для українських компаній – оптимізація оподаткування за допомогою виплати зарплати співробітникам, зареєстрованим як ФОП, або за допомогою інших «сірих» схем. Серед прихованих ризиків – гарантії по чужим зобов’язаннями, порушення контракту, яке може перерости в судову суперечку з контрагентом, наявність позабалансових зобов’язань.

 

В цілому, ризики збільшуються в рази, якщо поряд з офіційним обліком в компанії ведеться паралельно реальний облік. І навпаки, коли бізнес-процеси ведуться «в білу» – це плюс при оцінці бізнесу.

 

Важливо! Фінансовий Due Diligence допомагає отримати відповідь на питання, наскільки історичні фінансові успіхи компанії продовжаться в майбутньому. При потребі слід виявити спотворення картини фінансового стану, пов’язані з передпродажною підготовкою. Наприклад, продавець бізнесу може укласти кілька дуже вигідних угод з пов’язаними компаніями або збільшити відстрочення для клієнтів, щоб визнати більше виручки до угоди.

 

В ході фінансового Due Diligence фахівцями компанії VINCO`S вирішуються наступні завдання для клієнтів:

 • підтверджується достовірність і повнота фінансової (бухгалтерської) звітності компанії, дається загальна оцінка якості ведення обліку;
 • проводиться експрес-інвентаризація ключових активів;
 • оцінюється динаміка продажів, маржинальність, структура доходів і витрат, рівень закредитованості;
 • аналізуються борги і зобов’язання: виявляються позабалансові зобов’язання, прострочена кредитна заборгованість, умовні зобов’язання (порука і так далі);
 • досліджуються доходи і витрати в розрізі сегментів діяльності та ключових контрагентів;
 • виявляються фіктивні або безповоротні фінансові вкладення, неліквідні оборотні активи, прострочена дебіторська заборгованість;
 • оцінюються ступінь завершеності поточних інвестиційних проектів;
 • проводиться цільовий збір та інтерпретації інформації, проводяться розрахунки за індивідуальним запитом клієнта.

 

*** Примітка: Розкриваються події, в тому числі після дати балансу, оскільки саме вони можуть призвести до істотних коригувань фінансової звітності, що вплине на рішення нашого клієнта.

 

Звіт про результати фінансового Due Diligence

 

Універсальна форма звіту за підсумками проведення всебічної фінансової експертизи бізнесу відсутня. При цьому обов’язково слід враховувати, що показники, висновки і прогнози, включені до звіту, дійсні на дату його надання, якщо в звіті не зазначено протилежне.

 

Найчастіше в звіті містяться такі показники:

 

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

Аналітичний показник, який використовується для оцінки того, наскільки прибуткова діяльність компанії без урахування витрат з виплати відсотків, податків, зносу, нарахованої амортизації.

 

Чистий оборотний капітал (Net Working Capital, NWC)

Показник характеризує частку оборотних коштів компанії. Зростання NWC означає підвищення ліквідності та збільшення кредитоспроможності компанії. Але надмірно великі значення – сигнал неефективності фінансової політики компанії – наприклад, вибір довгострокових і більш дорогих джерел фінансування, заниження кредиторської заборгованості.

 

Чистий борг (Net Debt)

Показник, що відображає загальне боргове навантаження компанії, що впливає на оцінку фінансової стійкості і ліквідності. Даний показник береться до уваги, коли аналізується здатність компанії обслуговувати борг, виплачувати відсотки і погашати основну суму.

 

 

Вільний грошовий потік (Free Cash Flow, FCF)

Показник, що визначає суму, яку можна вільно вилучити з бізнесу без шкоди для майбутньої діяльності. При розрахунку цієї суми враховуються внутрішні потреби компанії.

 

Хочете отримати об’єктивну і точну оцінку фінансового стану компанії в даний момент? Експерти компанії VINCO`S вирішать для вас цю задачу!

Залишилися питання ?

Залиште заявку і ми неодмінно звяжемося з Вами.
Задати питання

Thank's for your message