Ініціативний аудит

Різні види аудиту стають все більш популярними серед представників українського бізнесу, оскільки дозволяють отримати об’єктивну картину стану компанії, що допомагає приймати правильні управлінські рішення та залучати інвесторів.

 

До відома! Вимогами оновленого у 2018 році закону №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, деякі категорії підприємств зобов’язані проводити аудит, та подавати аудиторський звіт до ДПС разом із звітністю. У законодавстві міститься поняття «обов’язковий аудит фінансової звітності» (у статті 1 закону №2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017).

 

При цьому поряд із обов’язковим аудитом суб’єктами господарювання може використовуватись ініціативний (добровільний) аудит. Така перевірка може бути ініційована як на підприємствах, які зобов’язані проводити аудит за законом, так і в компаніях, позбавлених такої потреби в обов’язковому порядку. До проведення ініціативного аудиту ви можете залучити спеціалістів компанії VINCO`S. За результатами перевірки ми зможемо чітко відповісти на ваші запити та дати рекомендації щодо усунення виявлених ризиків.

В яких випадках і хто замовляє ініціативний аудит?

 

Головним чином добровільний аудит служить інтересам власників бізнесу (бенефіціарів), акціонерів/учасників господарських товариств, а також директорів та топ-менеджерів.

 

До відома! У статті 41 закону №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 обговорюється можливість проведення аудиту фінансової звітності на вимогу учасника/учасників, яким у сукупності належить 10% та більше у статутному капіталі.

 

Серед обставин, за яких виникає потреба в аудиті – корпоративні суперечки:

  • між учасниками та Товариством щодо розміру дивідендів;
  • щодо управління Товариством;
  • незгода учасника із вартістю частки при виході учасника з Товариства;
  • перехід частки у статутному капіталі Товариства у спадок;
  • незгода учасника з діями керівництва (виконавчого органу).

 

Власники бізнесу можуть також погодитися на ініціативний аудит на вимогу банку, страхової компанії чи інвестора. Іноді такий вид перевірки проводиться у дочірній компанії – аудит по законодавству країни реєстрації материнської компанії. Щоб включити фінансову звітність дочірньої компанії до консолідованої звітності материнської компанії, слід прикріпити звіт незалежного аудитора.

 

До відома! Для замовлення незалежного аудиту власників/керівників бізнесу можуть спонукати такі обставини, як призначена планова податкова перевірка контролюючих органів, прийом на роботу нового директора або головного бухгалтера, продаж чи реорганізація юридичної особи. Подібний аудит дозволяє вчасно усунути поточні порушення, попередивши штрафні санкції з боку держави та інші негативні наслідки.

 

Задачі і особливості проведення ініціативного аудиту

 

На відміну від обов’язкового аудиту, перевірка «за ініціативою» може бути проведена в будь-який момент і за будь-який період діяльності компанії, вона може охоплювати, як усі розділи фінансового, бухгалтерського та податкового обліку, так і окремі його ділянки – рахунки або статті фінансових звітів.

 

Більше того – згідно з Міжнародними стандартами аудиту (IAS), аудитор на запит замовника може здійснити інші не стандартні завдання, які пов’язані із аудитом. Дана послуга називається – інші завдання щодо надання впевненості (Other Assurance Engagements). Наприклад, завдання підтвердити обґрунтованість надання індивідуальних знижок або правильність нарахування бонусів співробітникам відділу продажу. Досить часто ставиться завдання щодо перевірки розрахунку витрат та собівартості, що впливає на ефективність бізнес-процесів загалом.

 

Важливо! У проведенні ініціативного аудиту спеціалісти компанії VINCO`S керуються:

  1. a) Міжнародними стандартами аудиту (ISA) та Міжнародними стандартами фінансової звітності, МСФЗ (IFRS);
  2. b) принципами та методами, що містять Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) – затверджені Міністерством фінансів України;
  3. c) законами та підзаконними актами, що регулюють аудиторську діяльність в Україні.

Оформлення результатів аудиту

 

Результати ініціативного аудиту оформлюються у вигляді Звіту/Аудиторського висновку.

Звіт

Надається у формі листа замовнику перевірки/керівництву підприємства, та містить інформацію про проблемні моменти, виявлені в результаті аудиту, висновки та рекомендації щодо усунення невідповідностей у звітності. Відомості у звіті дозволяють підприємству своєчасно відреагувати на проблеми та мінімізувати фінансові ризики.

Аудиторський висновок

Являє собою документ із висновками про достовірність фінансової звітності, а також про відповідність загальноприйнятим правилам та встановленим законодавством вимогам.

 

Як один, так і другий документ містить об’єктивні відомості, які потрібні для оцінки фінансового стану компанії в поточний час, якості роботи бухгалтерської та фінансової служб, коректності складання бізнес-планів. Рекомендації аудиторів щодо усунення помилок в обліку дають змогу підвищити ефективність діяльності компанії.

 

До відома! Для більш широкого дослідження бізнесу замість ініціативного аудиту доцільніше використовувати фінансовий Due Diligence, який виходить за межі перевірки звітності.

 

Своєчасне виявлення неточностей і помилок у фінансовій сфері – це один із ключових факторів підтримки стійкості бізнесу. Аудитори VINCO`S готові провести на найвищому рівні необхідну аналітичну роботу та надати вам об’єктивні результати.

 

Залишилися питання ?

Залиште заявку і ми неодмінно звяжемося з Вами.
Задати питання

Thank's for your message