Реєстрація акціонерного товариства

Базовий
 • - Консультація
 • - Підготовка статутних документів
 • - Державна реєстрація
 • - Реєстрація в державних органах
 • - Виготовлення печатки та відкриття рахунків в банку

від 10000 грн.

Замовити
Стандарт
 • - Консультація
 • - Розроблення засновницького договору
 • - Проведення зборів засновників АТ
 • - Підготовка документів для розміщення акцій
 • - Проведення загальних зборів акціонерів
 • - Державна реєстрація акціонерного товариства
 • - Реєстрація в державних органах
 • - Виготовлення печатки та відкриття рахунків в банку

від 20000 грн.

Замовити
Преміум
 • - Консультація
 • - Розроблення засновницького договору
 • - Проведення зборів засновників АТ
 • - ПІдготовка документів для розміщення акцій
 • - Проведення загальних зборів акціонерів
 • - Державна реєстрація акціонерного товариства
 • - Сертифікат розміщення акцій
 • - Передача документів на акції акціонерам
 • - Реєстрація в державних органах
 • - Виготовлення печатки та відкриття рахунків в банку

від 50000 грн.

Замовити

Реєстрація акціонерного товариства

Вона починається з вибору виду акціонерного товариства. Законодавство України розрізняє два види акціонерних товариств: приватне акціонерне товариство та публічне акціонерне товариство.

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) – акціонерне товариство розміщення та продаж акцій здійснюється тільки акціонерами, які є засновниками акціонерного товариства. ПрАТ може зробити публічну пропозицію розміщення акцій, але тоді воно зобов’язане прийняти рішення про зміну виду товариства з приватного на публічне.

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) – акціонерне товариство, яке може здійснювати публічну пропозицію продажу акцій.

Етапи реєстрації акціонерного товариства:

 1. Консультація з приводу роботи акціонерного товариства. На цьому етапі потрібно визначити вид акціонерного товариства, депозитарну установу, та установу в якій будуть відкриті рахунки для цінних паперів.
 2. Розроблення засновницького договору. У засновницькому договорі визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій, строк дії договору.
 3. Прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій.
 4. Подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 5. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;
 6. Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
 7. Проведення загальних зборів акціонерів;
 8. Державна реєстрація акціонерного товариства;
 9. Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 10. Отримання акціонерами документів, що засвідчують право власності на акції;
 11. Постановка акціонерного товариства у всіх державних органах;
 12. Виготовлення печатки та відкриття банківських рахунків.

Поширені запитання:

  1. Чи може бути засновником акціонерного товариства 1 фізична чи юридична особа? Так, згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» засновником акціонерного товариства може бути одна особа якщо такій особі належить 100 відсотків акцій. Заборонено бути засновником акціонерного товариства юридичній особі у якої власник є одна фізична особа.
  2. Розмір статутного капіталу? Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства», розмір статутного капіталу товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат, станом на 2020 рік це 5 903 750 (п’ять мільйонів дев’ятсот три тисячі сімсот п’ятдесят ) грн. 00 коп.
  3. Чи можна реорганізувати діюче товариство з обмеженою відповідальністю в акціонерне товариство? Так, при наявності необхідних ресурсів можна зробити реорганізацію з ТОВ в АТ. Для цього потрібно зробити майже таку ж процедуру як при реєстрації акціонерного товариства, але з підготовчим етапом: прийняття рішення про реорганізацію, сповіщення кредиторів, складання та затвердження передавального акту та запис у державний реєстр про перетворення в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Залишилися питання ?

Залиште заявку і ми неодмінно звяжемося з Вами.
Задати питання

Thank's for your message