Стягнення заборгованості

Стягнення заборгованості в Україні

Поява боргів в бізнесі – це нормальне і неминуче явище. Тільки в деяких випадках необхідно вживати спеціальних заходів для їх погашення контрагентом. Фахівці юридичної компанії VINCO`S готові стати вашими надійними союзниками по стягненню боргів. Нами використовується повний спектр актуальних на сьогодні заходів позасудового і судового вирішення проблеми.

Види дебіторської заборгованості

Грошові зобов’язання контрагентів (покупців, замовників, клієнтів) закріплюються в цивільно-правових договорах. Поява заборгованості – це наслідок порушення умов таких угод.

Борги бувають короткостроковими (з простроченням менше ніж на один рік) і довгостроковими, поточними (внаслідок виплати авансу) і простроченими, проблемними і безнадійними. Застосування спеціальних засобів для повернення вимагають прострочені і проблемні боргові зобов’язання.

Due Diligence боржника

Перше, що необхідно зробити на шляху до повернення грошових коштів – це проаналізувати фінансове становище, платоспроможність боржника, наявність у нього активів. Якщо боржник не має фінансами на рахунках, і у нього відсутнє майно, стягнення заборгованості може виявитися безперспективною справою.

На певний комплекс заходів, послуги посередників, судовий процес будуть даремно витрачені гроші, тоді як результат недосяжний в принципі. Тому нами завжди в першочерговому порядку проводиться аудит боржника, за підсумками якого складається висновок для клієнта. У подібному укладанні об’єктивно і професійно оцінюються перспективи повернення боргу і ймовірні витрати на досягнення даної мети.

Застосування методів альтернативного врегулювання спору (ADR)

Досить часто робота з боржниками здійснюється без подання позову до суду. Останнє залишається на крайній випадок, коли досягти результату іншими способами не вдається. Юристами компанії VINCO`S широко практикуються методи ADR, які стають все більш популярними в бізнес-середовищі.

В першу чергу, мова йде про використання таких методів ADR:

1. Переговори

Згідно попередньо складеним планом дій, протилежному боці пропонуються варіанти вирішення проблеми. Серед прикладів таких рішень:

 • Залік однорідних вимог
 • Реструктуризація
 • Продаж боргу (укладення договору факторингу)
 • Угода про відступне
 • Новація зобов’язання

2. Звернення до третейського суду

Якщо договір між контрагентами містить так звану «третейське застереження», то при виникненні спору можна звернутися в недержавний судовий орган. Переваги такого варіанту вирішення проблеми – економія часу і збереження конфіденційності.

3. Медіація

Варіант близький за своєю суттю до переговорів. Але в подібних випадках залучається незалежний експерт, думка якого поважають обидві сторони спору. При необхідності даними експертом розробляються алгоритми виходу з ситуації, а потім узгоджуються з учасниками спору.

У разі неефективності методів альтернативного врегулювання спору адвокат нашої компанії переходить до претензійно-позовної роботи.

Відправка претензії

Порядок пред’явлення претензії визначається ст.222 Господарського кодексу України. Разом з претензією стороні відправляються відповідні документи, що обґрунтовують наявність і розмір боргових зобов’язань.

Претензія – це по суті юридично оформлене вимога до протилежної сторони стосовно виконання зобов’язань за договором. На розгляд претензії законодавством відводиться один місяць з моменту отримання. В ході розгляду сторони при необхідності повинні звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для врегулювання спору.

Результативність пред’явлення претензії багато в чому залежить від якості складання даного документа юристом. Тому бажано для реалізації цього завдання залучити досвідченого фахівця.

Стягнення заборгованості через суд

У судовій процедурі один з найважливіших нюансів – це передача боржником своїх активів третій особі до закінчення розгляду. Тому, коли після попереднього аудиту повинен бути створений індикативний перелік майна боржника і грошових коштів на рахунках, слід скористатися можливістю забезпечення позову.

Законодавчими нормами закріплюється право позивача на будь-якому етапі судового провадження клопотати про застосування заходів забезпечення позову. Перш за все – мова йде про накладення арешту на майно та рахунки в банківських установах аж до моменту винесення судового рішення.

В судовому порядку стягувач має право вимагати повернення не тільки суми боргу, але і отримання ряду інших супутніх платежів: пені, неустойки, штрафу, компенсації судових витрат і так далі.

Виконавче провадження

Іноді при вирішенні проблем із заборгованістю юридичних осіб отримання необхідного судового рішення – тільки мала частина довгого шляху до безпосереднього примусового повернення коштів.

Представники державної виконавчої служби схильні до пасивної позиції в більшості випадків. Втручання адвоката на етапі виконавчого провадження забезпечує активізацію заходів щодо стягнення боргу в відведені для цього законодавством терміни.

Послуги для фінансових компаній

Серед напрямків діяльності фінансових (факторингових) компаній – придбання права вимоги боргу (за допомогою укладення договору відступлення права вимоги). Отримання вигоди від подібних операцій залежить від безлічі факторів.

Наша юридична компанія VINCO`S пропонує послуги з оцінки ризиків і перспектив стягнення заборгованості в подібних випадках. Звернення до нас дозволяє уникнути величезних збитків внаслідок укладення надмірно ризикованої угоди.

Скористайтеся нашою підтримкою, щоб не нести фінансові втрати там, де їх можна уникнути!

 

Cтягнення боргів

Кожен день ми, не усвідомлюючи того, є суб’єктами цивільно-правових угод. Ми щось купуємо, чимось ділимося, оплачуємо проїзд або онлайн підписки, пересилаємо іншим особам грошові перекази тощо Всі ці дії входять в коло взаємозалежності від суспільства. Неможливо жити в суспільстві і частково не залежати від інших, оскільки ми регулярно вступаємо у взаємини.

Що стосується звичайних разових дій людей, то тут, по суті все зрозуміло і просто. А ось вже що стосується діяльності більш складних організаційних структур, то тут є свої складності і спеціальні механізми. Коли покупець в супермаркеті купує шоколадку, він повинен за неї заплатити, інакше вона йому не дістанеться. Та й сума покупки, погодьтеся, не варто нічиїх нервів і часу.

Що стосується діяльності складних суб’єктів господарювання, то тут ситуація набагато складніше. Між юридичними особами, які здійснюють дії щодо один одного відносини вибудовуються на домовленостях, прописаних в паперовій формі. Це все робиться для того, щоб виключити можливі непорозуміння і конфлікти і максимально точно прописати бажаний результат від кожного підписанта, а конкретно, механізм стягнення заборгованості.

Звичайно, сказати, що відносини тільки між юридичними особами можна оформляти у вигляді договорів нерозумно, оскільки є ряд багатьох випадків, коли з одного боку стоїть юридична особа, з іншого ж звичайна фізична особа. Як приклад таких взаємин можна навести позику в банку, коли є позичальник, фізична особа, яка зобов’язується взяти грошову суму в фінансовій установі і повернути її у визначений термін і з відсотками за користування. І таких різновидів цих дій теж багато, де стягнення заборгованості є ключовим фактором.

Що об’єднує дії фізичних і юридичних осіб в рамках питання стягнення заборгованості?

Ключовою складовою питання стягнення заборгованості є те, що між процесом фактичного володіння будь-яким благом або матеріальною річчю проходити певний час. Це не оплата речей за фактом в магазині, а тривалий процес, розрахований на певний термін і створення механізмів стягнення дебіторської заборгованості. Для прикладу схеми стягнення заборгованості можна навести діяльність в організації поставок між юридичними особами, яка проходить в кілька етапів:

 • Суб’єкти підприємницької діяльності виявляють бажання вступити в договірні відносини про співпрацю;
 • Між сторонами укладається договір поставки, який включає в себе матрицю обов’язкових і додатковий пунктів, які зобов’язується виконати кожен учасник таких відносин і процедуру стягнення заборгованості;
 • Ключовим в цьому договорі є пункт оплати за постачання і механізми стягнення заборгованості, якщо така може з’явитися. Практично у всіх правовідносинах такого роду між фактом поставки і оплатою проходить проміжок часу, коли потрібно прийняти товар, акумулювати кошти і здійснити переказ на розрахунковий рахунок;
 • Завершення договору поставки шляхом наявності факту поставки і перекладом відповідної оплати на рахунок постачальника або стягнення боргів шляхом реалізації механізму стягнення заборгованості;

А оскільки зараз такий період в економічному оточенні, коли через тривалих перерв в роботі абсолютно всі компанії несуть багато втрат, відстрочки платежів є одним з першорядних плюсів будь-якого постачальника і на цьому базуються довгострокові довірчі відносини, які зміцнюються не стягнення заборгованості, а плідним і чесним співпрацею.

Яка природа явища стягнення заборгованості?

Стягнення заборгованості виникає, найчастіше, в процесі ведення підприємницької діяльності в області купівлі / продажу, позики, оренди, підряду та інших правових відносин, де сторони беруть на себе обов’язок здійснити певні фінансові дії щодо іншого боку і, відповідно їх не виконує. Виконання зобов’язання здійснити оплату може відбуватися добровільно, коли боржник вносить кошти на рахунок одержувача на його вимогу в певний термін.

Якщо боржник ігнорує вимоги, друга сторона подає позов до суду, де зазначаються всі фактичні дані і стягнення заборгованості, яке має відбутися. Якщо в договорі прописані додаткові механізми, крім стягнення заборгованості, такі як штрафи і пеня за прострочену оплату, суд цей факт теж повинен врахувати. Так само, бажано звернути увагу, що судовий збір за рішенням суду на користь позивача повинен оплатити теж відповідач. Крім цього відповідач оплатить послуги професійних адвокатів, що само по собі теж є додатковими витратами з боку відповідача.

Як підготуватися до стягнення заборгованості в судовому порядку?

Першим етапом до стягнення заборгованості буде підготовка і збір всієї необхідної інформації, яка буде потрібна в процедурі доведення. Це можуть бути договори, рахунки, фактури, акти прийому / передачі, заяви на видачу коштів та інші документи, які є підтвердженням факту того, що сторони перебували у договірних відносинах.

Рекомендується пройти такі кроки для правильного стягнення заборгованості:

 • Чи присутній реальна можливість стягнення заборгованості в судовому порядку;
 • Чи настав термін виконання зобов’язань;
 • Чи можливо існуючими документами довести той факт, що боржник повинен здійснити фінансову операцію в вашу користь і повинен бути запущений механізм стягнення заборгованості;
 • Чи потрібні додаткові докази в розгляді і якими вони повинні бути.

Так само потрібно буде зробити детальний розрахунок суми заборгованості, яка буде включати в себе не тільки суму боргу, але і пеню, штрафи та інші стягнення, якщо вони були вказані в договорі або підлягають стягненню відповідно до законодавства. Ці всі дані потрібно буде так само підтвердити своєю правовою позицією на основі наявних документів.

У разі виникнення таких розглядів, про стягнення заборгованості, боржник може спромогтися і применшити своє майно шляхом його передачі, продажу або інших дій, спрямованих на передачу прав власності на своє майно третім особам. Це робиться в надії на те, що якщо немає майна, то і списати нічого. Щоб стягнення дебіторської заборгованості відбулося, потрібно не дозволити боржникові своєчасно позбутися майна. Це відбувається шляхом накладення судової заборони на такі дії, називаються такі дії засобами забезпечення позову.

Забезпечення позову означає, що, якщо суд визнає заяву позивача про стягнення заборгованості з відповідача законним і таким, що має місце бути, то дії з його майном заморожуються до закінчення судового розгляду. Це може бути арештом майна, рахунків у банку, заборона здійснювати певні дії, заборона третім особам здійснювати будь-які фінансові та матеріальні дії щодо майна, яке перебуває в предметі спору, заборона на передачу речі, яка є предметом спору на зберігання третім особам і так далі.

Якщо питання забезпечення позову про стягнення заборгованості стосується фізичної особи або дрібної компанії, то по суті це доставить тільки невеликі незручності відповідачу. Що ж стосується великих корпорацій, то такі методи арешту частини активів можуть привести до колосальних фінансових втрат, і, найчастіше, такі компанії намагаються врегулювати спір ще до початку судового розгляду по суті.

Так само, рекомендується, при подачі позову про стягнення заборгованості врахувати і судову практику, яка застосовувалася в аналогічних спорах. Тим самим ви зможете зрозуміти правильний порядок дій і оцінити свої шанси на успіх. Плюс до цього буде значне полегшення при складанні вимог і ведення самої процедури.

До всього іншого, ви оцінюєте, чи не буде сама судова тяжба коштувати вам дорожче, ніж сума позову. Іноді суми, які повинен буде витратити позивач на доведення, залучення юристів, адвокатів та інших уповноважених осіб, бувають в рази більше суми предмета спору, і тоді вже стає зрозуміло, що проходити судові розгляди при таких витратах не має сенсу.

Як відбувається процедура виконання рішення суду про стягнення заборгованості з боржника?

Стягнення заборгованості з боржника здійснюється державним або приватним виконавцем, який діє тільки в рамках своїх повноважень. Всі необхідні суми виконавець може списати з рахунків боржника шляхом винесення відповідної постанови. Інформацію, про таких рахунках виконавець отримує безпосередньо від фінансових установ, де знаходяться кошти відповідача.

Якщо ж залишок коштів на таких рахунках для стягнення заборгованості не дозволяє в повній мірі покрити суму позову, або, таких коштів немає взагалі, виконавець має право, як виконання судового рішення конфіскувати майно, яке належить боржнику, з подалі його реалізацією на аукціоні. Це дозволяє в будь-якому випадку в кінцевій формі виплатити позивачеві необхідну суму в грошовому еквіваленті.

Чи не підлягати арешту та списання кошти боржника в процесі стягнення заборгованості, які знаходяться в спеціальному режимі використання, перелік яких закріплений законом. У таких випадках, фінансова установа, при отриманні запиту від виконавця про списання таких коштів, має повернути таку заяву із зазначенням причини відмови.

Чому у випадках стягнення заборгованості звертаються до компаній, які здійснюють юридичний супровід?

Зараз багато компаній переосмислюють ведення бізнесу, шукають прості і менш витратні методи ведення підприємницької діяльності як такої. Оскільки прибуток падає, а клопоти ростуть, це питання є першочерговим на порядку денному. В рамках економії відбувається і реорганізація юридичних відділів, якщо вона були присутні на підприємстві.

Якщо врахувати, що зазвичай в штаті працює один – два юриста, на них потрібно виділяти кошти на забезпечення їх перебування в офісі, канцелярію, відрядження, проїзди і зарплату. Найчастіше це профільні спеціалісти певної сфери, які не можуть охопити широке коло правового поля, а також вони просто не встигають бути на кількох засіданнях одночасно, а це вже суттєвий мінус.

Стягнення заборгованості через фірми, які надають юридичне обслуговування, такі як VINCO’S, мають безліч переваг, щодо наявності штатного співробітника, а саме:

 • група професіоналів займеться підготовкою позову про стягнення заборгованості з боржника з урахуванням всіх аспектів чинного законодавства;
 • всі підготовчі доказові документи, які найчастіше непросто дістати і належним чином прикріпити до позову про стягнення заборгованості, теж будуть в найкоротші терміни сформовані співробітниками VINCO’S;
 • якщо одночасно буде йти кілька процесуальних дій щодо позовів про стягнення заборгованості, будьте впевнені, юристи цієї компанії будуть присутні на кожному з них;
 • у разі виникнення непередбачених обставин щодо стягнення заборгованості, кожен учасник компанії VINCO’S може підмінити колегу, оскільки вони знають про кожного клієнта все, що потрібно, щоб бути в курсі будь-яких змін в ході стягнення заборгованості і включитися в роботу миттєво;
 • оскільки одним з головних питань подачі позову про стягнення заборгованості є його матеріальна доцільність, юристи і адвокати компанії VINCO’S прорахують вам всі ризики, можливі вигоди і зроблять покрокову інструкцію їх дій. Так само вони в повній мірі допоможуть вам сформувати і розділити бюджет на всі процесуальні дії;
 • кожен юрист компанії проходив свій етап у розвитку юридичних знань, працював в певній сфері, де у є фундаментальні знання. Це означає, що при такому розкладі буде мінімізована витрата зайвого часу і бюрократія буде не перешкодою;

Як бачимо, при укладенні договору на юридичний супровід по стягненню заборгованості є багато переваг. Для тих, хто стикається вперше це дуже вигідна знахідка, щоб відразу не витратити зайвих грошей і часу, а для тих, хто вже з такими питаннями мав справу, на обличчя відразу постає вигода як фінансова, так і моральна. Оскільки мати такого надійного бізнес партнера дуже сприяє розвитку бізнесу.

Сам процес підписання угоди про надання послуг зі стягнення заборгованості досить простий і зрозумілий. Юристи завжди готові підказати з приводу будь-якого питання щодо стягнення заборгованості та надають максимальний сервіс, який тільки може бути в даній сфері послуг. Адже сервіс – це трохи більше, ніж необхідно.

Залишилися питання ?

Залиште заявку і ми неодмінно звяжемося з Вами.
Задати питання

Thank's for your message