Трансфертне ціноутворення (ТЦО)

Для транснаціональних та українських компаній, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність, наріжним каменем податкового планування останніми роками стає трансфертне ціноутворення (ТЦО). Україна поступово імплементує стандарти, директиви та правила ОЕСР, посилюючи боротьбу з ухиленням від сплати податків під час ведення міжнародного бізнесу. Підходи до ТЦО та контрольованих операцій зазнають змін.

 

Щоб уникнути санкцій від держави та вести ефективну комунікацію з податковими органами з питань трансфертного ціноутворення, варто заручитися підтримкою експертів компанії VINCO`S. Наша команда включає як досвідчених фінансових консультантів, так і юристів зі спеціалізацією з податкового права. Ми проаналізуємо вашу ситуацію та знайдемо рішення, щоб мінімізувати ризики для вашого бізнесу.

 

Суть трансфертного ціноутворення і контрольованих операцій

 

Трансферне ціноутворення (ТЦО) є інструментом, що перешкоджає виведенню прибутків з-під оподаткування. Якщо зовнішньоекономічні операції ведуться: а) із пов’язаними особами (всередині транснаціональних корпорацій, між підрозділами одного підприємства), б) із суб’єктами низькоподаткових юрисдикцій, в) з компаніями неплатниками податку на прибуток (корпоративного податку) у країні реєстрації, виникає потреба у визначенні так званої “справедливої” ціни товарів чи послуг, інших об’єктів договірних відносин. ТЦО – це діяльність, спрямована на встановлення такої «справедливої» ціни з метою оподаткування.

 

Контрольовані операції – це господарські операції, які відповідають певним критеріям, що встановлюються податковим законодавством. Саме для таких операцій слід використовувати ТЦО.

 

До відома! Трансферне ціноутворення в Україні регулюється статтею 39 Податкового кодексу. У цій статті містяться критерії, за яких на операцію поширюються правила ТЦО:

1) загальний сукупний прибуток за рік підприємства становить понад 150 млн грн;

2) сума всіх угод із контрагентом становить понад 10 млн грн;

3) контрагент – нерезидент, податковий резидент низькоподаткової юрисдикції, пов’язана сторона;

4) операція здійснюються з нерезидентами за допомогою комісіонера чи посередника;

5) у деяких інших випадках.

Особливості застосування ТЦО

Основа трансфертного ціноутворення – принцип «витягнутої руки» (з англ. – «arm’s length principle»). Мова йде про визначення ринкового ціни (прибутку), стандарту, за яким на угоди між взаємозалежними суб’єктами поширюються умови, які мають місце між незалежними сторонами. Відповідно до пп. 39.1.2 ПКУ, умови контрольованих операцій мають відповідати тим, що застосовуються в операціях із непов’язаними особами у зіставних неконтрольованих операціях.

Важливо! При відхиленні від принципу «витягнутої руки»/ за відсутності можливості довести дотримання цього принципу платником податків, слід зробити коригування фінансового результату – донарахування податку на прибуток. Таке донарахування здійснюється платником податків самостійно або на вимогу податкової служби.

Для розрахунку донарахувань необхідно використовувати певні методи, причому – у встановленому законом порядку. Законодавством визначається пріоритетність при виборі методів, яка виглядає так:

  1. 1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни – основою береться ринковий діапазон цін на ідентичні товари (послуги, роботи).
  2. 2. Метод ціни перепродажу – передбачає складання початкової ціни, націнки та витрат, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані зі збутом.
  3. Метод «витрати плюс» – основою розрахунку є собівартість і націнка.
  4. Метод чистого доходу – оцінюється ринковий діапазон рентабельності у зіставних операціях.
  5. Метод розподілу доходів – зіставляється фактичний розподіл отриманого сукупного доходу між сторонами угоди з аналогічними показниками угод між непов’язаними сторонами.

 

Підготовка звіту і робочої документації по ТЦО

Законодавством встановлюється вимога подання робочої документації по ТЦО на запит податкових органів у визначений строк за відповідний звітний період. Платники податків, які відповідають критеріям ст.39 ПКУ (зазначені вище), мають застосовувати систему моніторингу актуальності питань щодо ТЦО.

До відома! Представників податкової служби може «зацікавити» збиткова діяльність підприємства за підсумками останніх років. При цьому показники найближчих конкурентів у ринковій ніші до уваги не беруться.

Важливо! Неподання або несвоєчасне подання звіту та документації з ТЦО тягне за собою штрафні санкції. Крім цього, податковою службою може бути призначено додаткову перевірку компанії.

При цьому підготовка документації з ТЦО до податкової служби потребує відповідного практичного досвіду. Ситуація при цьому ускладнюється щорічним внесенням змін до вимог контролюючих органів. Власними силами бізнес-суб’єктам вдається обійтися не завжди. При цьому внесення уточнень трактується податковою службою не на користь платника податків.

 

 

Послуги залучених експертів компанії VINCO`S дають змогу зменшити ризики для компанії при поданні документів із ТЦО. При цьому якщо вже ухвалено рішення щодо застосування штрафних санкцій або донарахування податку на прибуток ми можемо взяти на себе його оскарження.

 

Серед послуг нашої компанії за напрямом трансфертного ціноутворення:

  • ідентифікація контрольованих операцій та ризиків, що з ними пов’язані, виявлення пов’язаних сторін компанії;
  • аналіз політики ТЦО компанії, складання рекомендацій щодо її оптимізації;
  • порівняльна оцінка поточних операцій у сфері ЗЕД, експертиза внутрішньогрупових договорів;
  • супровід податкових перевірок щодо ТЦО, оскарження рішень за результатами таких перевірок.

 

 

Залучаючи до роботи команду спеціалістів компанії VINCO`S, ви отримуєте можливість комплексно вирішити всі питання щодо ТЦО, уникаючи зайвих витрат та санкцій з боку держави.

Залишилися питання ?

Залиште заявку і ми неодмінно звяжемося з Вами.
Задати питання

Thank's for your message